Home


Hunzebreed is de naam van het bureau van JanSiem Rus, ZZP-er gevestigd te Zuidlaren.
JanSiem is sinds oktober 2008 zelfstandig werkzaam op het gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling, drinkwaterwinning en milieu.

Het accent van zijn werk ligt in het landelijke gebied in Noord-Nederland. Onderzoek- en advieswerkzaamheden worden uitgevoerd voor provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, Dienst Landelijk Gebied, natuurbeschermingsorganisaties, gemeentes en adviesbureaus.